<ul id="EaDJr"></ul><textarea id="EaDJr"><map id="EaDJr"><section id="EaDJr"><span id="EaDJr"><q id="EaDJr"></q></span></section></map></textarea>
<tr id="EaDJr"></tr>

   背诵 赏析 注释 译文

   黄葛篇

   唐代:李白

   黄葛生洛溪,黄花自绵幂。
   青烟万条长,缭绕几百尺。
   闺人费素手,采缉作絺綌。
   缝为绝国衣,远寄日南客。
   苍梧大火落,暑服莫轻掷。
   此物虽过时,是妾手中迹。
   写人 ,女子 ,爱情

   译文及注释

   译文
   洛溪边生满了黄葛,黄色的葛花开得密密绵绵。
   长长的蔓条蒙着清晨的烟雾,足足有几百尺长。
   闺中的少妇,以其纤纤之素手,采来葛藤,制成丝锦,织成葛布。
   为远在绝国的征夫缝制暑衣,做好征衣远寄给在日南守边的丈夫。
   等到征衣寄到后,恐怕苍梧地区傍晚的火星西落,时已至秋了。
   虽然时节已过、但是此暑衣且莫轻掷,因为它是为妻亲手所制,上面寄有妾的一片真情和爱意啊。

   注释
   黄葛篇:《乐府诗集·清商曲辞二前溪歌七》:黄葛生烂漫,谁能断葛根。李白此诗题应本于此!独指肪砭攀写耸凇缎吕指恰だ指犹狻。

   展开阅读全文 ∨

   赏析

    李白是伟大的浪漫主义诗人,创作了许多飘逸豪放的诗篇。但他同时也写了不少清新婉转的生活、爱情小诗。此首《黄葛篇》即其中之一。

    全诗共十二句,每四句一层,共三层!盎聘鹕逑,黄花自绵幂。青烟蔓长条,缭绕几百尺!贝瞬阈椿聘鹕诼逑,抽条开花,葛条缭绕蔓长,远望绵幂如青烟。这里是化用古乐府《前溪歌》:“黄葛结蒙笼,生在洛溪边”的诗意。作者首先描绘黄葛,一方面,因为它是葛衣之材,引起下面闺妇制衣赠夫的描写,另一方面也是以葛条的绵长缠绕,暗喻闺妇的柔情怀远,写物是为了写人!肮肴朔阉厥,采缉作絺綌。缝为绝国衣,远寄日南客!闭馐堑诙层。绝国,是空绝国中之意,也即指其衣精制

   展开阅读全文 ∨

   创作背景

    此诗为李白自创乐府新辞,是代闺中女子写思念丈夫之情。其具体作年不详,王琦和黄锡珪的《李太白年谱》、詹鍈的《李白诗文系年》、安旗和薛天纬的《李白年谱》以及裴斐的《李白年谱简编》均不提此诗。

   参考资料:

   1、 裴 斐.李白诗歌赏析集.成都:巴蜀书社,1988:395-414
   李白

   李白

   李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。祖籍陇西成纪(待考),出生于西域碎叶城,4岁再随父迁至剑南道绵州。李白存世诗文千余篇,有《李太白集》传世。762年病逝,享年61岁。其墓在今安徽当涂,四川江油、湖北安陆有纪念馆。? 1180篇诗文

   猜您喜欢
   背诵 赏析 注释 译文

   念奴娇·过洞庭

   宋代:张孝祥

   洞庭青草,近中秋,更无一点风色。玉界琼田三万顷,着我扁舟一叶。素月分辉,明河共影,表里俱澄澈。悠然心会,妙处难与君说。(著 同:着;玉界 一作:玉鉴)
   应念岭表经年,孤光自照,肝胆皆冰雪。短发萧骚襟袖冷,稳泛沧浪空阔。尽挹西江,细斟北斗,万象为宾客。扣舷独啸,不知今夕何夕。(沧浪 一作:沧冥;岭表 一作:岭海)
   宋词三百首 ,写景 ,写水 ,月夜 ,抒怀 ,言志
   背诵 赏析 注释 译文

   题西林壁

   宋代:苏轼

   横看成岭侧成峰,远近高低各不同。
   不识庐山真面目,只缘身在此山中。

   背诵 赏析 注释 译文

   葛覃

   先秦:佚名

   葛之覃兮,施于中谷,维叶萋萋;颇裼诜,集于灌木,其鸣喈喈。
   葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫。是刈是濩,为絺为綌,服之无斁。
   言告师氏,言告言归。薄污我私,薄澣我衣:群Ψ瘢抗槟父母。
   诗经 ,写人

   扫描下载

   趣味古诗客户端

   扫描关注

   诗词秀公众号

   ? 2019 趣味古诗 | 诗文 | 名句 | 作者 | 古籍 | 纠错