<section id="wIeYx"><th id="wIeYx"></th></section><meter id="wIeYx"><legend id="wIeYx"></legend></meter><b id="wIeYx"><code id="wIeYx"><td id="wIeYx"></td><ruby id="wIeYx"><p id="wIeYx"><code id="wIeYx"><blockquote id="wIeYx"></blockquote><dfn id="wIeYx"><thead id="wIeYx"><mark id="wIeYx"><dt id="wIeYx"></dt></mark><button id="wIeYx"></button></thead></dfn></code></p><select id="wIeYx"><code id="wIeYx"><map id="wIeYx"><table id="wIeYx"><noframes id="wIeYx"><p id="wIeYx"></p><input id="wIeYx"><var id="wIeYx"></var></input>

 1. <datalist id="wIeYx"><q id="wIeYx"><i id="wIeYx"></i></q><abbr id="wIeYx"></abbr><option id="wIeYx"></option><q id="wIeYx"><span id="wIeYx"></span></q></datalist>
   <datalist id="wIeYx"><i id="wIeYx"><progress id="wIeYx"></progress></i></datalist><canvas id="wIeYx"></canvas>

    1. 庄子

     庄子

      《庄子》书分内、外、杂篇,原有五十二篇,乃由战国中晚期逐步流传、揉杂、附益,至西汉大致成形,然而当时流传版本,今已失传。目前所传三十三篇,已经郭象整理,篇目章节与汉代亦有不同。内篇大体可代表战国时期庄子思想核心,而外、杂篇发展则纵横百余年,参杂黄老、庄子后学形成复杂的体系。 ? 16条名句

     ? 2019 趣味古诗 | 诗文 | 名句 | 作者 | 古籍 | 纠错