<map id="XGouw"><small id="XGouw"></small></map><label id="XGouw"></label><bdo id="XGouw"></bdo><ol id="XGouw"><tbody id="XGouw"><ul id="XGouw"><table id="XGouw"></table></ul></tbody></ol><nav id="XGouw"></nav>
  <li id="XGouw"><hgroup id="XGouw"></hgroup></li>
<q id="XGouw"></q><var id="XGouw"><dt id="XGouw"></dt><i id="XGouw"></i><b id="XGouw"></b><cite id="XGouw"><sub id="XGouw"></sub><option id="XGouw"></option></cite></var><q id="XGouw"></q><figure id="XGouw"></figure>
   <progress id="XGouw"></progress><samp id="XGouw"><object id="XGouw"></object><strike id="XGouw"></strike><datalist id="XGouw"><blockquote id="XGouw"><noframes id="XGouw">
    1. <colgroup id="XGouw"></colgroup><colgroup id="XGouw"><style id="XGouw"><link id="XGouw"></link></style></colgroup>
     • <textarea id="XGouw"></textarea>
      仪礼

      仪礼

       《仪礼》为儒家十三经之一,内容记载着周代的冠、婚、丧、祭、乡、射、朝、聘等各种礼仪,其中以记载士大夫的礼仪为主。秦代以前篇目不详,汉代初期高堂生传仪礼17篇。

      ? 2019 趣味古诗 | 诗文 | 名句 | 作者 | 古籍 | 纠错