• <ruby id="pUmYu"><form id="pUmYu"><sub id="pUmYu"><ul id="pUmYu"><acronym id="pUmYu"></acronym><tbody id="pUmYu"></tbody></ul></sub></form></ruby>
   1. 礼记

    礼记

     《礼记》,是中国古代一部重要的典章制度书籍,儒家经典著作之一。该书编定是西汉戴圣对秦汉以前各种礼仪著作加以辑录,编纂而成,共49篇!独窦恰反笤际钦焦┠昊蚯睾褐嗜寮已д咄忻鬃哟鹞实闹。 ? 40条名句

    ? 2019 趣味古诗 | 诗文 | 名句 | 作者 | 古籍 | 纠错