<td id="bSgAH"><tbody id="bSgAH"></tbody></td><strike id="bSgAH"></strike>
   <noframes id="bSgAH">

   1. 元稹

    元稹

    元。779年-831年,或唐代宗大历十四年至文宗大和五年),字微之,别字威明,唐洛阳人(今河南洛阳)。父元宽,母郑氏。为北魏宗室鲜卑族拓跋部后裔,是什翼犍之十四世孙。早年和白居易共同提倡“新乐府”。世人常把他和白居易并称“元白”。? 719篇诗文

    轶事典故

    元稹与白居易
     白居易与元稹是当时唐代齐名的大诗人,他们的诗歌理论观点相近,共同提倡新乐府,结成了莫逆之交,世人将

     闻乐天授江州司马 他们并称为“元白”。两人之间经常有诗歌唱和,即使两人分处异地,也经常有书信往来,并发明了“邮筒传诗”。一次,元稹出使到东川,白居易与好友李建同游慈恩寺,席间想念元稹,就写下了《同李十一醉忆元九》:

     “花时同醉破春愁,醉折花枝作酒筹:鲆涔嗜颂旒嗜,计程今日到梁州!

     而此时正在梁州的元稹也在思念白居易,他在同一天晚上写了一首《梁州梦》:

     “梦君同绕曲江头,也向慈恩院

    展开阅读全文 ∨

    人物生平

    家族背景
     元。779年-831年),字微之,别字威明,唐河南府东都洛阳(今河南洛阳)人,父元宽,母郑氏,为北魏宗室鲜卑族拓跋部后裔,是什翼犍之十四世孙。元稹家族久居东都洛阳世代为官,五代祖元弘,官至隋北平太守,四代祖元义端,官至唐魏州刺史,曾祖元延景,为歧州参军,祖父元悱官至南顿县丞,父亲元宽任比部郎中、舒王府长史。

    早年经历
     唐代宗大历十四年(779年)二月,元稹出生于东都洛阳城南,八岁那年父亲元宽因病去世,出生书香门第的母亲郑氏,用柔弱的肩膀担起了元稹上学的担子。天资聪颖的元稹不负母亲厚望,15岁参加朝廷举办的“礼记、尚书”考试,实现两经

    展开阅读全文 ∨

    创作风格

     他非常推崇杜诗,其诗学杜而能变杜,并于平浅明快中呈现丽绝华美,色彩浓烈,铺叙曲折,细节刻画真切动人,比兴手法富于情趣。乐府诗在元诗中占有重要地位,他的《和李校书新题乐府十二首并序》“取其病时之尤急者”,启发了白居易创作新乐府,且具有一定的现实意义。缺点是主题不够集中,形象不够鲜明:土趺、李余《古乐府诗》的古题乐府19首,则能借古题而创新词新义,主题深刻,描写集中,表现有力。长篇叙事诗《连昌宫词》,在元集中也列为乐府类,旨含讽谕,和《长恨歌》齐名。其铺叙详密,优美自然。元诗中最具特色的是艳诗和悼亡诗。他擅写男女爱情,描述细致生动,不同一般艳诗的泛描。悼亡诗为纪念其妻韦丛而作,《遣悲怀三首》
    展开阅读全文 ∨
    元稹的诗文
    背诵 赏析 注释 译文

    离思五首·其四

    唐代:元稹

    曾经沧海难为水,除却巫山不是云。
    取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。
    爱情 ,悼亡 ,早教
    背诵 赏析 注释 译文

    菊花

    唐代:元稹

    秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。
    不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。
    咏物 ,菊花 ,抒怀
    背诵 赏析 注释 译文

    行宫

    唐代:元稹

    寥落古行宫,宫花寂寞红。
    白头宫女在,闲坐说玄宗。
    唐诗三百首 ,怀古 ,抒怀

    扫描下载

    趣味古诗客户端

    扫描关注

    诗词秀公众号

    ? 2019 趣味古诗 | 诗文 | 名句 | 作者 | 古籍 | 纠错